Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zacznij teraz!

Johann Wolfgang von Goethe

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety po trzydziestym roku życia: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Uczestniczkami mogą zostać osoby z terenu:

W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

  • kobiety po 50 roku życia
  • kobiety o niskich kwalifikacjach
  • kobiety długotrwale bezrobotne

Osoby, które chciałyby skorzystać z oferowanego przez nas wsparcia prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, tel. (87) 565-13-86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt pt. "Szansa jest kobietą" o numerze WND-RPPD.02.01.00-20-0059/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Instytucją Pośredniczącą RPO WP 2014-2020 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

 

Copyright © 2016 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. All rights reserved.